•    طراحی لوله کشی و مدل سه بعدی پلنت های نفت، گاز و پتروشیمی با نرم افزار PDMS
•    تهیه نقشه ها و مدارک Basic و Detail مطابق با آخرین نسخه استانداردهای بین المللی
•    تحلیل تنش سیستم های لوله کشی با نرم افزار  CAESAR II
•    تهیه نقشه های کارگاهی و اجرایی سیستم لوله کشی
•    تامین کلیه اقلام مربوط به اتصالات سیستم Piping در کلاس ها و سایز های مختلف
•    اجرای سیستم های لوله کشی توسط اکیپ های مجرب و کارآزموده
•    تهیه نقشه های AS-BUILT
•    مشاوره و خرید انواع Valve های صنعتی