شركت مهندسی آرتا صنعت دارای مجهزترين و حرفه اي ترين آزمايشگاه های كاليبراسيون در کمیت های فشار، دما، جرم نیرو و دبی سیالات در سطح کشور است.
همچنین این شرکت دارای اکیپ مجرب جهت کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی در محل پروژه است.

• کالیبراسیون دبی سیالات
• کالیبراسیون دما
• کالیبراسیون فشار
• کالیبراسیون جرم نیرو
• کالیبراسیون ارتفاع سنج های مخازن
• کالیبراسیون آنالایزر های فرآیندی