تمدید مجوز شرکت تولیدی دانش بنیان

شرکت فنی و مهندسی آرتا صنعت پیام پس از پایان دوره یک ساله مجوز دانش بنیان، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ موفق به تمدید مجوز شرکت های تولیدی دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان برای محصول سامانه تفکیک و مانیتورینگ مصرف واحدهای ساختمانی گردید.

با مراجعه به سایت www.daneshbonyan.ir مجوز شرکت های دانش بنیان می توان اسامی شرکت های دانش بنیان و رتبه آن ها را استعلام نمود.