حضور در سیزدهمین نمایشگاه تاسیسات گرمایشی سرمایشی

شرکت فنی و مهندسی آرتا صنعت پیام پذیرای تمامی علاقه مندان و متخصصان صنعت تاسیسات سرمایش و گرمایش در سالن ۱۸ نمایشگاه بین المللی تهران ، غرفه ۵D از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ مهر ماه سال ۱۳۹۳ می باشد.